Toto jsou neoficiální stránky lezeckého oddílu působícího v Novém Boru. Veškeré informace zde uvedené se mohou více či méně lišit od skutečnosti. Doufáme však, že nikoho neurazí a nikomu nezpůsobí žádnou újmu, ať psychickou nebo majetkovou.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Neoficiální stránky lezeckého oddílu

 

Zásady bezpečného lezení

Jak správně jistit?

Minimalizaci rizika na lezeckých stěnách lze shrnout do následujících bodů:
  • jištění podle „Logiky 3 opor"
  • „partnercheck" - důsledná manuální a vizuální vzájemná kontrola mezi spolulezci
  • stupňovitá výuka jištění (škola o třech třídách)
  • pokud možno co nejmenší průvěs lana a cvakání expresek až pokud je lezcův úvazek na jejich výškové úrovni
  • dynamické jištění (nejlépe přes tělo)

Partnercheck - vzájemná kontrola spolulezců

Nezašroubovaná pojistka karabiny, nedokončený navazovací uzel, špatně založené lano do jistítka - to jsou příklady lidského selhání. Pro člověka je pravděpodobnost selhání vlivem ztráty koncentrace nebo pozornosti nápadně konstantní. Opatření k včasnému odhalení těchto selhání se nazývá v cizině „partnercheck", česky vzájemná kontrola spolulezců - v západních zemích již téměř běžná věc, mezi našimi lezci stále ještě většinou otravná zbytečnost. Provedení kontroly vyžaduje určitou pozornost a nemělo by sklouznout k rutině. Proto se musí vždy dělat tak, aby se jistící elementy ocitli pod manuální kontrolou, tzn. zmáčknout zámek karabiny, vzít do ruky navazovací uzel, prsty zkontrolovat přezku sedáku. Vizuální kontrola je nedostatečná.

Pozornost

Během jištění jsou běžné rozhovory mezi sousedními jističi, často spočine jističův zrak na pěkné slečně apod. To vše na úkor sledování jištěného. Nadmíru prověšené lano bývá také častým zlozvykem. Dosud každý věřil, že nepozornost je hlavní příčinou nehod. Perfektní pozornost není ani proveditelná ani prosaditelná. Pokud to uznáme, bude nám jasné co je konečným cílem při instruktáži v oblasti bezpečného jištění. Naše technika jištění musí být natolik perfektní, aby byla úspěšná při zachycení nečekaného pádu i v případě, že nesleduji svého partnera a myšlenkami jsem zcela mimo.

Nelze ovšem tolerovat zanedbání:

  • logiky 3 opor
  • vzájemné kontroly spolulezců
  • přílišný průvěs lana při nebezpečí pádu až na zem

Aby se pozornost dostatečně zažila je dobré postupovat metodou „roztřídění" do následujících školících kroků:

1.třída
Naučit se jistit podle logiky 3 opor a v každém případě za dozoru třetí osoby, která zodpovídá za vizuální kontrolu. To platí pro každého i pro pokročilé nebo profíky zkoušející nový typ jistítka.

2. třída
Od země až po 4.expresku je nutno jistit s napnutým lanem a s nejvyšší koncentrací. V této fázi musí zrak jističe stále sledovat lezce. Stojí se hned u stěny stranou linie cesty. Lezec musí podle okolností zakládat lano do mezijištění ve chvíli, kdy je jeho sedák na úrovni expresky. Jen při dodržení těchto zásad se spolehlivě zabrání pádu na zem.

3.třída
Je-li prvolezec nad 4. expreskou vzrůstá na významu dynamické jištění, aby se vyvarovalo tvrdým nárazům padajícího na stěnu. Plynulé zabrždění pádu snižuje u prvolezců strach z padání. Tím se zvyšuje sebevědomí lezce i jističe.
Při podávání lana lezci je vhodné udělat jeden, dva kroky ke stěně, současně povolit lano v jistítku a nakonec, až lezec cvakne lano do expresky, udělat zase jeden až dva kroky zpět od stěny. Tato metoda je nejrafinovanější formou tréninku k podpoře pozornosti, protože jistič je v pohybu.

Prověšené lano

Jak zabránit tomu, aby měl u sebe prvolezec příliš volného lana? Správné je cvaknout lano do expresky až tehdy pokud je sedák na její úrovni. Napnuté lano vás zastaví nad podlahou. Případ prověšeného lana je často podceňován při lezení jednodélkových cest, kdy nebezpečná délka volného lana vzniká při nabírání před zacvakáváním lana do expresek.


Mimořádný případ prověšeného lana

Ve stupňovitém převisu působí na lano třecí odpor. Díky silnému tření by byl jistič schopen zachytit pád holýma rukama. Za těchto okolností může jistič opustit své původní jistící stanoviště např. kvůli vizuálnímu kontaktu s lezcem (ve 2.polovině cesty) a v případě pádu aplikuje dynamické jištění tělem. V tomto případě se toleruje větší průvěs lana. 

Dynamické jištění

Statické jištění používáme v případě, že chceme zabránit hrozícímu pádu na podlahu. Pokud toto nebezpečí nehrozí je výhodnější jistit dynamicky. Zabrání se tím prudkému nárazu lezce do stěny a jeho tělo nepocítí tvrdý dopad do sedáku. Při pádu vzniká vždy kyvadlový oblouk pokud je lano zabržděno prudce, „natvrdo". Čím dynamičtější je jistící pohyb (čím delší prokluz lana jištěním), tím pomalejší je kyvadlo (rychlost se rozloží do větší vzdálenosti) a tím měkčí je přistání padajícího. Zvláště děti a lehké osoby musí být jištěni velmi dynamicky protože průtah lana je u jednoduchých lan koncipován pro středně těžké a těžké osoby a proto je míra tlumení pádu u lehkých osob citelně nižší.

  • Dynamické jištění jistící pomůckou

Spočívá v řízeném prokluzu lana jistítkem. Naučit se tento typ jištění je trošku složitější. Ne každému se podaří vyladit správné načasování pro průchod lana jistítkem. Také délka a rychlost průběhu lana není až tak dobře kontrolovatelná. V zásadě se pro toto jištění hodí všechny kyblíky, osma i HMS.

  • Dynamické jištění tělem

Takovéto jištění se vyznačuje bezpočtem variací. Základní technika formou výpadů několika kroky by měla být dobře nacvičena. Dávkování brzdění se děje podle situace pohybem paží a/nebo trhnutím celého těla. V případě potřeby má smysl mohutný odraz od podlahy.

Leze-li lehký prvolezec přes několik převisů (velké tření) je obzvlášť důležité kontrolovat průvěs lana. Optimální je držet volné lano jednou rukou za tělem. Dojde-li k pádu nechá se ruka s brzdícím strhnout až k jistítku a poté plynule následuje několik kroků až do úplného zastavení.

text: Walter Britschgi

 
Prohlášení o Cookies